STEFANCO Spłka z o.o. Ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Budownictwo infrastrukturalne
twój beton zgodnie z harmonogramem
Dostarczamy beton na obiekty takie jak: drogi, mosty, wiadukty, tunele, lotniska, infrastruktura kolejowa.

Dostarczamy materiały na podbudowę dróg oraz betony nawierzchniowe. Ze względu na strategiczne położenie obiektów infrastrukturalnych spełniamy najwyższe reżimy laboratoryjne dostarczanych produktów.

Nasze produkty:
1

Betony mostowe charakteryzują się wysokimi parametrami trwałościowymi ze względu na ekspozycję jakiej są poddane oraz ze względu na czas użytkowania. Wykonywane na bazie cementów niskoalkaicznych (NA) lub niskoalkaicznych i siarczanoodpornych NA-SR lub NA-HSR.

Baza stosu okruchowego to kruszywo grube i drobne nie reaktywne alkaicznie.

Dodatkowo ze względu na warunki atmosferyczne mieszanka betonowa jest napowietrzana.

Wysoka wodoszczelność, mrozoodporność oraz nasiąkliwość.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów

Betony nawierzchniowe stosowane przy wykonywaniu elementów nawierzchni zarówno jeżeli chodzi o budowy dróg jak i budowy parkingów oraz placów przeładunkowych. Podobnie jak w betonach mostowych ze względu na ekspozycję oraz sposób użytkowania Wykonywane na bazie cementów niskoalkaicznych (NA) lub niskoalkaicznych i siarczanoodpornych NA-SR lub NA-HSR.

Baza stosu okruchowego to kruszywo grube i drobne nie reaktywne alkaicznie.

Dodatkowo ze względu na warunki atmosferyczne mieszanka betonowa jest napowietrzana.

Wysoka wodoszczelność, mrozoodporność oraz nasiąkliwość.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z wywrotki
 • ransport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki

Mieszanki związane cementem stosowane w górnych i dolnych warstwach konstrukcyjnych przy wykonywaniu ciągów komunikacyjnych, drogowych lub parkingów czy placów przeładunkowych. Głównym zadaniem warstw wykonanych z mieszanek związanych jest bezpieczne przeniesienie i rozłożenie naprężeń na podłoże.

Na podstawie normy EN 14227-1 mieszanki związane cementem dzieli się na 5 typów różniących się uziarnieniem oraz parametrami mieszanki.

Mieszanki związane cementem na podstawie dokumentu WT-5 dzieli się ze względu na uziarnienie oraz klasę wytrzymałości na ściskanie.

Najpopularniejszy podział uziarnienia mieszanek CBGM:

 • 0/8
 • 0/11,2
 • 0,16
 • 0,22,5
 • 0,31,5

Najczęściej stosowane mieszanki CBGM ze względu na klasę wytrzymałości:

 • C1,5/2
 • C3/4
 • C5/6
 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20

Zastosowanie mieszanek:

 • Warstwa mrozoochronna
 • Warstwa podbudowy pomocniczej
 • Warstwa podbudowy zasadniczej.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z wywrotki
 • Odbiór własny

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z wywrotki
 • Odbiór własny

….

Sposób dostawy i rozładunku:

Beton używany przy wykonywaniu pali w geotechnice oraz elementów betonowanych pod wodą.

Ze względu a bardzo dużą ilość spoiwa oraz dużą płynność bardzo dobrze wypełnia wykonywany element.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów nawet na duże odległości do 200 m

Zaczyny cementowe służą do wykonywania wzmocnień gruntu metoda JET-GROUNDING, za pomocą pomp ciśnieniowych zaczyn wtłaczany jest w niespoisty grunt, który pod wpływem hydratacji cementu jest wiązany.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów nawet na duże odległości do 200 m

Kruszywo lub mieszanka kruszyw stanowi zdecydowaną większość składu mieszanek związanych cementem oraz betonu zatem w znacznym stopniu wpływa na parametry wyrobu. Odpowiednio dobrane kruszywo przy dobrze zaprojektowanym składzie zapewnia wymaganą trwałość materiału w konstrukcji.

Kruszywa w budownictwie dzieli się na:

 • kruszywo do betonu
 • kruszywo do mieszanek związanych
 • kruszywo do mieszanek niezwiązanych

Podstawową właściwością kruszywa jest jego uziarnienie oznaczane wg EN 933-1. Na podstawie składu ziarnowego kruszywo klasyfikowane jest wg kategorii uziarnienia. Kategorie uziarnienia kruszywa są różne w zależności od zastosowania danego kruszywa, kruszywo do betonu wg EN 13242+A1 lub kruszywo do mieszanki związanej lub niezwiązanej wg EN 12620+A1. Ze względu na uziarnienie kruszywa dzieli się na:

 • kruszywo grube
 • kruszywo drobne
 • kruszywo wypełniające
 • kruszywo o ciągłym uziarnieniu

Ze względu na pochodzenie kruszywo dzieli się na:

 • kruszywo naturalne żwirowe
 • kruszywo naturalne łamane
 • kruszywo sztuczne
 • kruszywo z recyklingu

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z wywrotki
 • W przypadku kruszywa wypełniającego transport i rozładunek z cementowozu
 • Odbiór własny
JAKIE SĄ TWOJE
POTRZEBY?
01.
ETAP PROJEKTU

Wspieramy technologicznie, zapewniamy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania betonu i kruszyw w budownictwie.

02.
DOSTAWY NA BUDOWĘ

Dostawy odpowiedniego betonu i półproduktów bezpośrednio na teren inwestycji. Zawsze na czas i najlepszej jakości.

03.
BADANIE I GWARANCJA

Zapewniamy możliwość badania betonu oraz wsparcia technologicznego w trakcie trwania inwestycji.