STEFANCO Spłka z o.o. Ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Budownictwo kubaturowe
BETON DLA TWOJEJ INWESTYCJI
Dostarczamy beton na budowę domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, bloków mieszkalnych oraz obiektów biurowych.

Projektujemy mieszanki betonowe na każdy element konstrukcyjny zakładu produkcyjnego – posadzki, fundamenty, ściany, słupy, stropy. Dobieramy właściwości receptury betonowej w zależności od wyszukanych potrzeb technologicznych.

Nasze produkty:
1

Produkowane w zależności od wymogu klasy wytrzymałości na ściskanie oraz ze względu na rodzaj ekspozycji jakim poddany będzie element budowlany. Klasę ekspozycji dobiera projektant.

Sposób rozładunku betonu:

– Podawanie mieszanki z leja

– Podawanie mieszanki przez pompę do betonu

 

Betony na płyty fundamentowe produkowane są przez nas w klasach wytrzymałości

C20/25 do C35/45

Stopień wodoszczelności od W8 do W12

Lub

Głębokość penetracji pod stałym ciśnieniem: W5

Wskaźnik W/C 0,55 do 0,45

Klasa konsystencji: S3, S4 lub S5

Mieszanki na płyty fundamentowe projektowane są w sposób aby minimalizować ryzyko niekontrolowanego skurczu ze względu na zbyt duży gradient temperatur pomiędzy wnętrzem płyty a zewnętrznym otoczeniem.

Ograniczona ilość dodatku typu II pozwala jako wykończenie elementu zatrzeć go poprzez zacieraczki mechaniczne.

Dodatkowo jesteśmy w stanie wyprodukować mieszankę do wylanie płyty fundamentowej w wariancie samozagęszczalnym SCC ( nie wymaga wibrowania) lub prawie-samozagęszczalnym ASCC ( wymaga niewielkiego wibrowania) przy zachowaniu stosunku W/C na poziomie 0,55 do 0,45.

Zaprawy murarskie produkowane są w klasach wytrzymałości M-5 do M-20

Zachowanie czasu właściwości: od 12 do 48 godzin.

Zaprawy murarskie dostarczane są za pośrednictwem betonomieszarek bezpośrednio na plac budowy. Do dedykowanych pojemników.

Dodatkowo zajmujemy się wynajmem pojemników na zaprawę murarską

Dodatkowym zakresem naszej działalności jest sprzedaż kruszyw dla budownictwa

-Żwir 2/8, 8/16, 2/16, 16/31

-Grysy 2/8, 8/16, 16/22

-Piasek 0/1, 0/2, 0/4

-Pospółka

JAKIE SĄ TWOJE
POTRZEBY?
01.
ETAP PROJEKTU

Wspieramy technologicznie, zapewniamy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania betonu i kruszyw w budownictwie.

02.
DOSTAWY NA BUDOWĘ

Dostawy odpowiedniego betonu i półproduktów bezpośrednio na teren inwestycji. Zawsze na czas i najlepszej jakości.

03.
BADANIE I GWARANCJA

Zapewniamy możliwość badania betonu oraz wsparcia technologicznego w trakcie trwania inwestycji.