STEFANCO Spłka z o.o. Ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Budownictwo przemysłowe
wytrzymały beton do trudnych zadań
Dostarczamy beton na budowę hal produkcyjnych.

Projektujemy mieszanki betonowe na każdy element konstrukcyjny zakładu produkcyjnego – posadzki, fundamenty, ściany, słupy, stropy. Dobieramy właściwości receptury betonowej w zależności od wyszukanych potrzeb produkcyjnych i technologicznych.

Nasze produkty:
1

Betony posadzkowe produkowane są w klasach wytrzymałości:

C20/25 do C30/37

W/C 0,5

Podwyższona zawartość drobnych frakcji ze względu na utrzymanie wody w mieszance

Projektujemy oraz produkujemy mieszanki z dodatkiem włókien konstrukcyjnych ( stalowych lub polimerowych) oraz bez dodatku dla elementów, które posiadają tradycyjne zbrojenie.

Mieszanki posadzkowe wykorzystywane są przy wykonywaniu elementów w technologii:

 • Posadzki zacieranej mechanicznie wykonywanej w technologii DST
 • Posadzki zacieranej mechanicznie wykonywanej w technologii WTW
 • Posadzki bezspoinowe
 • Posadzki pod żywicę

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów nawet na duże odległości do 200 m

Mieszanki związane cementem stosowane w górnych warstwach konstrukcyjnych prz2y wykonywaniu ciągów komunikacyjnych, drogowych lub parkingów czy placów przeładunkowych.

Uziarnienie mieszanek CBGM:

 • 0/8
 • 0/11,2
 • 0,16
 • 0,22,5
 • 0,31,5

Zastosowanie mieszanek:

 • Warstwa mrozoochronna
 • Warstwa podbudowy pomocniczej
 • Warstwa podbudowy zasadniczej.

Ze względu na ryzyko wystąpienia spękań odbitych bardzo precyzyjne ze względu na projektowanie oraz wytwarzanie.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z wywrotki
 • Odbiór własny

Podsypki wykorzystywane w budownictwie drogowym.

Produkowane w  klasach objętościowych 1:2, 1:3, 1:4 lub 1:5

Stosowane przy wykonywaniu prac brukarskich.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z wywrotki
 • Odbiór własny

Stabilizacje to podobnie jak CBGM są to mieszanki związane cementem, za różnicą dużo większej elastyczności odnośnie wartości górnej wytrzymałości  oraz uziarnienie do 2 mm

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z wywrotki
 • Odbiór własny

Betony wysokich wytrzymałości, mieszanki wysoko jakościowe. Stosowane w elementach, w których wymagana jest redukcja ciężaru elementu przy jednoczesnym podwyższeniu parametrów trwałościowych. Ze względu na szybki przyrost wytrzymałości może być używany przy wykonywaniu konstrukcji sprężanych.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów nawet na duże odległości do 200 m

Beton używany przy wykonywaniu pali w geotechnice oraz elementów betonowanych pod wodą.

Ze względu a bardzo dużą ilość spoiwa oraz dużą płynność bardzo dobrze wypełnia wykonywany element.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów nawet na duże odległości do 200 m

Zaczyny cementowe służą do wykonywania wzmocnień gruntu metoda JET-GROUNDING, za pomocą pomp ciśnieniowych zaczyn wtłaczany jest w niespoisty grunt, który pod wpływem hydratacji cementu jest wiązany.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów nawet na duże odległości do 200 m

Zaczyny używane są do wypełniania starych nieczynnych kanałów lub innych elementów. Dodatkowo mogą być używane do wykonywania podbudów samorozlewnych ( właściwości samopoziomujące) pod elementy konstrukcyjne.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów nawet na duże odległości do 200 m
JAKIE SĄ TWOJE
POTRZEBY?
01.
ETAP PROJEKTU

Wspieramy technologicznie, zapewniamy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania betonu i kruszyw w budownictwie.

02.
DOSTAWY NA BUDOWĘ

Dostawy odpowiedniego betonu i półproduktów bezpośrednio na teren inwestycji. Zawsze na czas i najlepszej jakości.

03.
BADANIE I GWARANCJA

Zapewniamy możliwość badania betonu oraz wsparcia technologicznego w trakcie trwania inwestycji.