STEFANCO Spłka z o.o. Ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Doradztwo technologiczne
sprawdzony sprzęt do poważnych zadań
Prowadzimy szeroko rozumiane doradztwo technologiczne przy produkcji, dostarczaniu oraz wbudowywaniu mieszanek betonowych.

Realizujemy aktywne wspieranie budów które skutkuje zmniejszeniem kosztów materiałowych oraz skrócenia czasu wbudowywania mieszanek betonowych. Dobieramy recepturę pod elementy konstrukcyjne. Dobieramy parametry takie jak klasy ekspozycji, wodoszczelność, poziom reaktywności kruszyw. Wykorzystujemy domieszki, włókna,  do betonu polepszające właściwości. Dostosowujemy czas wiązania betonu do tępa prac budowlanych.

JAKIE SĄ TWOJE
POTRZEBY?
01.
ETAP PROJEKTU

Wspieramy technologicznie, zapewniamy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania betonu i kruszyw w budownictwie.

02.
DOSTAWY NA BUDOWĘ

Dostawy odpowiedniego betonu i półproduktów bezpośrednio na teren inwestycji. Zawsze na czas i najlepszej jakości.

03.
BADANIE I GWARANCJA

Zapewniamy możliwość badania betonu oraz wsparcia technologicznego w trakcie trwania inwestycji.