STEFANCO Spłka z o.o. Ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Budownictwo specjalne
SPROSTAMY NAJTRUDNIEJSZYM ZADANIOM
Uczestniczyliśmy w wielu prestiżowych realizacjach infrastrukturalnych.

Dzięki najnowocześniejszym zdobyczom techniki jesteśmy w stanie zapewnić mieszanki betonowe na obiekty specjalne oraz nietypowe wymagania stawiane współczesnym konstrukcjom budowlanym. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz produkt wymagany w tego typu projektach.

Nasze produkty:
1

Beton architektoniczny to mieszanka projektowana ze względu na wysokie wymagania wizualne. Produkowane betony dostarczamy w klasach konsystencji S4 lub S5.

Należy pamiętać że beton jedynie wypełnia wcześniej przygotowany szalunek lub formę. Wysoki standard powierzchni betonu możliwy jest do uzyskania tylko i wyłącznie łącząc :

 • Bardzo dobrą jakość szalunków/ form (poszycie)
 • Używanie środków antyadhezyjnych na bazie rozpuszczalników
 • Rozprowadzanie środka w sposób nie powodującego powstawanie zastoin a w sposób wykonania filmu na warstwie poszycia.
 • Wykonania planu rotacji szalunków oraz przygotowywania do kolejnego taktowania
 • Wykonania planu układania oraz zagęszczania mieszanki

Dodatkowo betony produkowane przez nas mogą być barwione.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów

Beto jamisty ze względu na swoją strukturę posiada właściwości silnego przepuszczania wody. Znajduje zastosowanie jako nawierzchnia betonowa przepuszczalna.

Super beton to mieszanka gwarantująca szybkie przyrosty wytrzymałości. Stosując tą mieszankę możesz skrócić czas budowy o 50 % . Możliwość taktowania szalunkami ściennymi 2 x dziennie. Pełna nośność stropu ze względu na wytrzymałość po 7 dniach. Może być produkowany w konsystencji o standardzie S3, S4 lub S5 (ASCC lub SCC).

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów

Fibrobeton to rozwiązanie eliminujące tradycyjne zbrojenie w takich elementach jak posadzki, płyty fundamentowe oraz ławy fundamentowe. Pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze na pracochłonnym wykonywaniu zbrojeń. Może być produkowany w standardzie konsystencji S3, S4 oraz S5 ( ASCC i SCC).

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów

Fibrobeton to rozwiązanie eliminujące tradycyjne zbrojenie w takich elementach jak posadzki, płyty fundamentowe oraz ławy fundamentowe. Pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze na pracochłonnym wykonywaniu zbrojeń. Może być produkowany w standardzie konsystencji S3, S4 oraz S5 ( ASCC i SCC).

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów

Beton pozwalający odciążyć konstrukcję oraz uzyskać dużo wyższe parametry izolacyjne oraz akustyczne w stosunku do standardowego betonu.

Sposób dostawy i rozładunku:

 • Transport i rozładunek bezpośrednio z leja betonomieszarki
 • Rozładunek za pomocą pompy do betonu oraz rurociągów

Beton polimerowy PCC to mieszanka betonowa zawierająca oprócz standardowego środka wiążącego dodatkowo polimer. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami szczepnymi, wysoką wodoszczelnością oraz nasiąkliwością oraz mrozoodpornością.

JAKIE SĄ TWOJE
POTRZEBY?
01.
ETAP PROJEKTU

Wspieramy technologicznie, zapewniamy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania betonu i kruszyw w budownictwie.

02.
DOSTAWY NA BUDOWĘ

Dostawy odpowiedniego betonu i półproduktów bezpośrednio na teren inwestycji. Zawsze na czas i najlepszej jakości.

03.
BADANIE I GWARANCJA

Zapewniamy możliwość badania betonu oraz wsparcia technologicznego w trakcie trwania inwestycji.