STEFANCO Spłka z o.o. Ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Badania kruszywa
nowoczesne laboratorium
Posiadamy nowoczesne laboratorium do badania właściwości kruszyw. !

Badania kruszyw

  • Wskaźnik piaskowy BN-64/8931-01
  • Skład ziarnowy PN-EN 933-1
  • Zawartość pyłów PN-EN 933-1
  • Wskaźnik kształtu PN-EN 933-4
  • Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8
  • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego oraz wilgotność optymalna PN-EN 13286-2
  • Zawartość wody PN-EN 1097-5
JAKIE SĄ TWOJE
POTRZEBY?
01.
ETAP PROJEKTU

Wspieramy technologicznie, zapewniamy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania betonu i kruszyw w budownictwie.

02.
DOSTAWY NA BUDOWĘ

Dostawy odpowiedniego betonu i półproduktów bezpośrednio na teren inwestycji. Zawsze na czas i najlepszej jakości.

03.
BADANIE I GWARANCJA

Zapewniamy możliwość badania betonu oraz wsparcia technologicznego w trakcie trwania inwestycji.