STEFANCO Spłka z o.o. Ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Badania betonów
nowoczesne laboratorium
Posiadamy nowoczesne laboratorium do badania właściwości betonów.

Badania betonu i mieszanek związanych

  • Oznaczenie konsystencji metodą opadu stożka PN-EN 12350-2
  • Gęstość mieszanki betonowej PN-EN 12350-6
  • Zawartość powietrza w mieszance betonowej PN-EN 12350-7
  • Wytrzymałość betonu na ściskanie PN-EN 12390-3
  • Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8
  • Odporność betonu na działanie mrozu PN-88/B-06250
  • Nasiąkliwość betonu PN-88/B-06250
  • Przepuszczalność wody przez beton PN-88/B-06250
  • Wytrzymałość na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym PN-EN-13286-41
  • Wskaźnik mrozoodporności Podbudowy związanej cementem WT-5:2010
JAKIE SĄ TWOJE
POTRZEBY?
01.
ETAP PROJEKTU

Wspieramy technologicznie, zapewniamy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania betonu i kruszyw w budownictwie.

02.
DOSTAWY NA BUDOWĘ

Dostawy odpowiedniego betonu i półproduktów bezpośrednio na teren inwestycji. Zawsze na czas i najlepszej jakości.

03.
BADANIE I GWARANCJA

Zapewniamy możliwość badania betonu oraz wsparcia technologicznego w trakcie trwania inwestycji.