STEFANCO Spłka z o.o. Ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Obsługa laboratoryjna
wiedza i doświadczenie
W celu zapewnienia jakości mieszanek betonowych oferujemy prowadzenie badań laboratoryjnych budów.

Badania są prowadzone zgodnie z aktualnymi normami obowiązującymi na rynku polskim.

JAKIE SĄ TWOJE
POTRZEBY?
01.
ETAP PROJEKTU

Wspieramy technologicznie, zapewniamy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania betonu i kruszyw w budownictwie.

02.
DOSTAWY NA BUDOWĘ

Dostawy odpowiedniego betonu i półproduktów bezpośrednio na teren inwestycji. Zawsze na czas i najlepszej jakości.

03.
BADANIE I GWARANCJA

Zapewniamy możliwość badania betonu oraz wsparcia technologicznego w trakcie trwania inwestycji.